CFileException

CFileException nesnesi, bir dosya ile ilgili özel durumu gösterir. CFileException sınıfı, taşınabilir neden kodu ve işletim sistemi özel hata numarasını ortak veri üyeleri içerir. Sınıf statik üye işlevleri ve iade dosyasını özel durumlar Fırlatma için işletim sistemi hatalarını ve c çalışma zamanı hata kodları neden sağlamaktadır.

CFileException nesneleri inşa ve CFile üye işlevleri ve üye işlevler, türetilen sınıfların atılmış. Bu nesneler bir catch ifadesi kapsamında erişebilir. Taşınabilirlik için yalnızca neden kodu için bir özel durum neden almak için kullanın. Özel durumları hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı özel durumlar Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afx.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: Özel durum işleme

Index