CFileException::ThrowOsError

Statik void pascal ThrowOsError ( uzun lOsError, lpctstr lpszFileName null = );

Parametreleri

lOsError

İşletim sistemi-özgü hata kodu.

lpszFileName

Dosya adını içeren dize işaretçisi varsa istisna, neden.

Açıklamalar

Belirtilen lOsError değeri için karşılık gelen bir CFileException atar. Hata kodu bilinmiyorsa, sonra işlev CFileException::generic kodlanmış bir istisna atar.

Örnek

CFileExceptio&n::ThrowOsError //example
CFileException::ThrowOsError (5); nbsp; / / "erişim reddedildi"

CFileException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileException::ThrowErrno

Index