CFileException::ThrowErrno

Statik void pascal ThrowErrno ( int nErrno );

Parametreleri

nErrno

Errno çalıştırma içerme dosyasında tanımlanan tamsayı hata kodu.H.

Açıklamalar

Belirtilen nErrno değeri için karşılık gelen bir CFileException nesnesi oluşturur ve sonra throws Exception.

Örnek

CFileException::ThrowErrno //example
# include lt;errno.h >
CFileException::ThrowErrno (eacces);  / / "erişim reddedildi"

CFileException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileException::ThrowOsError

Index