CFileException::OsErrorToException

Statik int pascal OsErrorToException ( uzun lOsError );

Dönüş değeri

İşletim sistemi hata değerine karşılık gelen numaralandırılmış değer.

Parametreleri

lOsError

İşletim sistemi-özgü hata kodu.

Açıklamalar

Verilen lOsError değerine karşılık gelen bir Numaralandırıcı döndürür. Hata kodu bilinmiyorsa, sonra CFileException::generic işlevi.

Örnek

CFileExceptio&n::OsErrorToException //example
assert (CFileException::OsErrorToException (5) nbsp; ==                CFileException::accessDenied)

CFileException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileException::ErrnoToException

Index