CFileException::m_cause

Açıklamalar

Numaralandırılan CFileException türüne göre tanımlanmış değerlerini içerir. Bu veri üyesi, inttüründe ortak bir değişkendir. Numaralandırıcıları ve anlamları aşağıdaki gibidir.:

&Notnbsp;  Bu CFileException neden numaralandırıcıları CArchiveException neden numaralandırıcıları ayrı.

Örnek

CFileException::m_cause //example
extern char * pFileName;
DENEYİN
{
 nbsp; CFile f (pFileName, CFile::modeCreate | CFile::modeWrite);
}
catch (CFileException, e)
{
    Eğer (e - > m_cause == CFileException::fileNotFound)
        printf ("hata: Dosya not found\n");
}
END_CATCH

CFileException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index