CFileException::ErrnoToException

Statik int pascal ErrnoToException ( int nErrno );

Dönüş değeri

Numaralandırılmış değer verilen çalıştırma kitaplığı hata değerine karşılık gelen.

Parametreleri

nErrno

Errno çalıştırma içerme dosyasında tanımlanan tamsayı hata kodu.H.

Açıklamalar

Hata değeri dönüştürür belirli bir Çalışma Zamanı Kitaplığı hata değeri için bir CFileException numaralandırılır. Olası numaralandırılan değerleri için bakınız: CFileException::m_cause.

Örnek

CFileException::ErrnoToException //example
# include lt;errno.h >
assert (CFileException::ErrnoToException (eacces) == CFileException::accessDenied)

CFileException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileException::OsErrorToException

Index