CFileException::CFileException

CFileException ( int neden = CFileException::none, uzun lOsError = -1 );

Parametreleri

neden

Özel durumun nedenini belirten bir enum türü değişkeni. Olası değerler için bakınız: CFileException::m_cause.

lOsError

Bir işletim sistemi özel sebebi istisna, eğer elde edilebilir. LOsError parametresi daha neden yok daha fazla bilgi sağlar.

Açıklamalar

Neden kodu ve işletim sistemi kodu nesnede depolayan bir CFileException nesnesi oluşturur.

Bu Oluşturucu doğrudan kullanmak değil, ama oldukça AfxThrowFileException genel işlevi çağrısı.

&Notnbsp;  Değişken lOsError , yalnızca CFile ve CStdioFile nesnelere uygular. CMemFile sınıfı, bu hata kodu işlemez.

CFileException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: AfxThrowFileException

Index