CFileDialog::OnTypeChange

sanal void OnInitDone ( );

Açıklamalar

Bu işlev WM_NOTIFY cdn_typechange iletiyi işlemek için geçersiz kılar. Yeni dosya türü listesinden dosya türlerinin Aç veya Farklı Kaydet iletişim kutusunda kullanıcının seçtiği bildirim iletisi gönderilir.

İletişim kutusunu ofn_explorer stili ile oluşturulmuşsa, bildirim gönderilir. Bildirimi hakkında daha fazla bilgi için bkz: cdn_typechange. ofn_explorer tarzı hakkında daha fazla bilgi için bkz: OPENDOSYAADI yapısı ve Aç ve Farklı Kaydet gibi iletişim kutularındaki.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileDialog::OnFileChange

Index