CFileDialog::OnShareViolation

sanal UINT OnShareViolation ( lpctstr lpszPathName );

Dönüş değeri

Aşağıdaki değerlerden birini:

Parametreleri

lpszPathName

Paylaşım ihlali oluştuğu dosyanın yolunu.

Açıklamalar

Paylaşım ihlali özel kullanım sağlamak için bu işlevi geçersiz. Normal, çünkü framework varsayılan paylaşım ihlalleri kontrol sağlar ve bir paylaşım ihlali oluşur, bir ileti kutusu görüntüler Bu işlevi kullanmak gerekmez.

Paylaşım ihlali denetimini devre dışı bırakmak istiyorsanız, bayrak ofn_shareaware m_ofn ile birleştirmek için Bitsel or işlecini kullanın.Bayrak.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileDialog::OnFile&NameOK

Index