CFileDialog::OnLBSelChangedNotify

sanal void OnLBSelChangedNotify ( UINT nIDBox, UINT iCurSel, UINT nCode);

Parametreleri

nIDBox

Liste kutusunda veya açılan kutuda seçimin oluştuğu Kımlığı.

iCurSel

Seçilen dizin.

nCode

Denetim bildirim kodu. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olmalıdır:

Daha fazla bilgi için bkz: Win32 sdk belgelerinde Ortak iletişim kutusu hakkında.

Açıklamalar

Liste kutusundaki geçerli seçim değişmek üzere olduğunda bu işlevi çağrılır. Özel işleme seçim değişiklikleri liste kutusunda sağlamak için bu işlevi geçersiz. Örneğin, erişim haklarını görüntülemek için bu işlevi kullanabilirsiniz ya da tarihi-last-modified her dosya kullanıcının seçtiği.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index