CFileDialog::OnInitDone

sanal void OnInitDone ( );

Açıklamalar

Bu işlev WM_&NOTIFY CDN_INITDONE iletiyi işlemek için geçersiz kılar. Sistem denetimlerini Aç veya çocuk iletişim box.nbsp denetimlerini açmak için Kaydet iletişim kutusunda düzenleme tamamlandığında bildirim iletisi gönderilir;

İletişim kutusunu ofn_explorer stili ile oluşturulmuşsa, bildirim gönderilir. Bildirimi hakkında daha fazla bilgi için bkz: CDN_INITDONE. ofn_explorer tarzı hakkında daha fazla bilgi için bkz: OPENDOSYAADI yapısı ve Aç ve Farklı Kaydet gibi iletişim kutularındaki.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index