CFileDialog::OnFolderChange

sanal void OnFolderChange ( );

Açıklamalar

Bu işlev WM_NOTIFY cdn_folderchange iletiyi işlemek için geçersiz kılar. Aç veya Farklı Kaydet iletişim kutusunda yeni bir klasör açıldığında bildirim iletisi gönderilir.

İletişim kutusunu ofn_explorer stili ile oluşturulmuşsa, bildirim gönderilir. Bildirimi hakkında daha fazla bilgi için bkz: cdn_folderchange. ofn_explorer tarzı hakkında daha fazla bilgi için bkz: OPENDOSYAADI yapısı ve Aç ve Farklı Kaydet gibi iletişim kutularındaki.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileDialog::OnFileChange

Index