CFileDialog::OnFileNameOK

sanal bool OnFileNameOK ( );

Dönüş değeri

Dosya adı geçerli bir dosya adı ise 1; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Yalnızca özel bir genel dosya iletişim kutusuna girilen dosya adlarını doğrulama sağlamak isterseniz bu işlevi geçersiz. Bu işlevle bir dosya adı için herhangi bir uygulamaya özel neden reddetmek. Normal, çünkü framework varsayılan dosya adlarını doğrulama sağlar ve geçersiz bir dosya adı girerseniz, bir ileti kutusu görüntüler Bu işlevi kullanmak gerekmez.

1 Döndürülürse, iletişim kutusu kullanıcının başka bir dosya adı girmek için görüntülenen kalacaktır. Return 0 ise iletişim yordamı iletişim terkeder. Diğer sıfır dönüş değerleri şu anda ayrılmış ve kullanılmamalıdır.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; OPENDOSYAADI

Index