CFileDialog::OnFileNameChange

sanal void OnFileNameChange ( );

Açıklamalar

Bu işlev WM_NOTIFY cdn_selchange iletiyi işlemek için geçersiz kılar. Kullanıcı Aç veya Farklı Kaydet iletişim kutusundaki Dosya listesinde yeni dosya veya klasör seçtiğinde bildirim iletisi gönderilir.

İletişim kutusunu ofn_explorer stili ile oluşturulmuşsa, bildirim gönderilir. Bildirimi hakkında daha fazla bilgi için bkz: cdn_selchange. ofn_explorer tarzı hakkında daha fazla bilgi için bkz: OPENDOSYAADI yapısı ve Aç ve Farklı Kaydet gibi iletişim kutularındaki.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFileDialog::OnFolderChange

Index