CFileDialog::m_ofnnbsp; & nbsp;

Açıklamalar

m_ofn , OPENDOSYAADItüründe bir yapıdır. Bu yapı, sonra inşa edilmiştir, ancak DoModal üye fonksiyonu ile görüntülenmeden önce bir dosya Aç veya dosya Farklı Kaydet iletişim kutusunun görünümünü başlatmak için kullanın. Örneğin, sen-ebilmek koymak m_ofn lpstrTitle üyesi olması iletişim kutusuna istediğiniz başlığı.

Daha fazla bilgi için bkz: OPENDOSYAADI yapısı Win32 sdk belgelerinde.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index