CFileDialog::GetStartPosition

Pozisyon GetStartPosition () const;

Dönüş değeri

Yineleme için kullanılan bir Pozisyon değeri; Liste boşsa boş.

Açıklamalar

Eğer ilk dosyanın yol adı Konum listesinde, almak için bu üye işlev çağrısı m_ofn.Bayraklar OFN_ALLOWMULTISELECT bayrağı ayarlanmış.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileDialog::GetFile&Name, CFileDialog::GetNextPathName

Index