CFileDialog::GetReadOnlyPref

bool GetReadOnlyPref ( ) const;

Dönüş değeri

Sıfır olmayan iletişim kutusundaki Salt okunur onay kutusu seçiliyse; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Windows standart dosya Aç ve Dosya Kaydet iletişim kutularında salt okunur onay kutusunun seçili olup olmadığını belirlemek için bu işlevini çağırın. Salt okunur onay kutusunu CFileDialog Oluşturucu OFN_HIDEREADONLY stilini ayarlayarak gizli olabilir.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileDialog::CFileDialog, CFileDialog::GetPath&Name, CFileDialog::GetFileExt

Index