CFileDialog::GetPathName

CString GetPathName ( ) const;

Dönüş değeri

Dosyanın tam yolu.

Açıklamalar

İletişim kutusuna girilen dosyanın tam yolunu almak için bu işlevini çağırın. Dosya yolunu, dosya adı artı tüm dizin yolunu içerir. Örneğin, GetPathName -ecek dönmek "C:\FILES\TEXT.dat"dosya C:\FILES\TEXT.DAT.

Eğer m_ofn.Bayraklar OFN_ALLOWMULTISELECT bayrağına sahip ayarlamak, bu dize dizisi içerir boş-teminated kullanıcı tarafından seçilen tüm dosyaların adlarını dizeler, seçili dosya grubunun dizin yolu olmanın ilk dize ile izledi. Bu nedenle, listedeki sonraki dosya adını almak için GetStartPosition ve GetNextPathName üye işlevlerini kullanın.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileDialog::GetFile&Name, CFileDialog::GetFileExt, CFileDialog::GetFileTitle

Index