CFileDialog::GetNextPathName

CString GetNextP&athName (POSITIONamp;POS) const;

Parametreleri

pos

Bir önceki GetNextPathName ya da GetStartPosition işlev çağrısı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri başvuru. Listenin sonuna ulaşıldı, null.

Dönüş değeri

Dosyanın tam yolu.

Açıklamalar

İletişim kutusunda seçilen grubun sonraki dosya almak için bu işlevini çağırın. Dosya yolunu, dosya adı artı tüm dizin yolunu içerir. Örneğin, GetNextPathName -ecek dönmek "C:\FILES\TEXT.dat"dosya C:\FILES\TEXT.DAT. GetStartPosition çağrısı ilk pozisyon kurmak GetNextPathName ileri yineleme döngü olarak kullanabilirsiniz.

Seçimde tek bir dosya varsa, bu dosyanın adı döndürülür.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileDialog::GetFile&Name, CFileDialog::GetStartPosition

Index