CFileDialog::GetFileTitle

CString GetFileTitle ( ) const;

Dönüş değeri

Dosya başlığı.

Açıklamalar

İletişim kutusuna girilen dosya başlığını almak için bu işlevini çağırın. Başlık dosyasının yolunu veya uzantı olmadan onun önek yalnızca içerir. Örneğin, GetFileTitle dosyasını C:\FILES\TEXT "Metin" dönecektir.DAT.

Eğer m_ofn.Bayraklar OFN_ALLOWMULTISELECT bayrağına sahip ayarlamak, bu dize dizisi içerir boş-teminated kullanıcı tarafından seçilen tüm dosyaların adlarını dizeler, seçili dosya grubunun dizin yolu olmanın ilk dize ile izledi. Bu nedenle, listedeki sonraki dosya adını almak için GetStartPosition ve GetNextPathName üye işlevlerini kullanın.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileDialog::GetPath&Name, CFileDialog::GetFileName, CFileDialog::GetFileExt, :: GetFileTitle

Index