CFileDialog::GetFileName

CString GetFileName ( ) const;

Dönüş değeri

Dosya adı.

Açıklamalar

İletişim kutusunda girdiğiniz dosya adını almak için bu işlevini çağırın. Dosya adı öneki ve uzantısını içerir. Örneğin, GetFileName -ecek dönmek "metni.dat"dosya C:\FILES\TEXT.DAT.

Eğer m_ofn.Bayraklar OFN_ALLOWMULTISELECT bayrağına sahip ayarlamak, GetStartPosition ve GetNextPathName dosyasının yol adı almak için aramalısınız.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileDialog::GetPath&Name, CFileDialog::GetStartPosition, CFileDialog::GetFileTitle

Index