CFileDialog::GetFileExt

CString GetFileExt ( ) const;

Dönüş değeri

Dosya adı uzantısı.

Açıklamalar

İletişim kutusuna girilen dosya adı uzantısını almak için bu işlevini çağırın. Dosya adı girerseniz, veri var.txt, "txt" GetFileExt döndürür.

Eğer m_ofn.Bayraklar OFN_ALLOWMULTISELECT bayrağına sahip ayarlamak, bu dize dizin yolu Seçili dosya grubunun olmanın ilk dizesiyle biten dizeleri dizisi içerir kullanıcı tarafından seçilen tüm dosyaların adlarını izledi. Dosya yol adlarını almak için GetStartPosition ve GetNextPathName üye işlevlerini kullanın.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFileDialog::GetPath&Name, CFileDialog::GetFileName, CFileDialog::GetFileTitle

Index