CFileDialog::DoModal

sanal int DoModal ( );

Dönüş değeri

IDOK veya IDCANCEL. IDCANCEL döndürülürse, Windows Arama CommDlgExtendedError işlevi bir hata olup olmadığını belirlemek için.

IDOK ve IDCANCEL kullanıcı Tamam veya İptal düğmesi seçili olup olmadığını gösteren sabittir.

Açıklamalar

Windows genel dosya iletişim kutusunu görüntüleme ve dosyaları ve dizinleri göz ve bir dosya adı girmek kullanıcı izin vermek için bu işlev çağrısı.

M_ofn yapısı üyeleri belirleyerek çeşitli dosya iletişim kutusu seçenekleri başlatmak istiyorsanız, DoModalçağırmadan önce ama sonra iletişim nesnesi oluşturulur yapmalısınız.

İletişim kutusunun Tamam veya İptal düğmesi veya seçer Kapat iletişim kutusundan 's seçeneği kullanıcı tıklamaları menü kontrolü, denetimi uygulamanız için döndürülür. Sonra ayarlar ya da bilgi almak için diğer üye işlevleri kullanıcı giriş iletişim kutusuna arayabileceğiniz.

DoModal sınıf Cdialog geçersiz kılınmış bir sanal işlevdir.

CFileDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDialog::DoModal, CFileDialog::CFileDialog

Index