CFile

CFile Microsoft Foundation dosya sınıfları için taban sınıftır. Doğrudan Tamponsuz, ikili disk giriş/çıkış hizmetleri sağlar ve dolaylı olarak metin dosyaları ve türetilen sınıflardan bellek dosyaları destekler. Microsoft Foundation Class nesne seri hale getirme desteklemek için CArchive sınıfı ile birlikte CFile çalışır.

Bu sınıf ve türetilen sınıflardan arasında hiyerarşik ilişki programınızın tüm dosya nesneleri Polimorfik CFile arabirimi üzerinden çalışmasına izin verir. Bellek dosyasını, örneğin, bir disk dosyası gibi davranır.

Genel amaçlı disk I/O. kullanmak ofstream ya da diğer Microsoft SD sınıfları için biçimlendirilmiş bir disk dosyasına gönderilen metin CFile ve türetilen sınıflardan kullanın.

Normalde, bir disk dosyasına otomatik olarak açılan CFile inşaat ve yıkım üzerinde kapalı. Statik üye işlevler dosyayı açmadan bir dosyanın durumuna sorguya izin.

CFilehakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı mfc dosyalar Visual c++ programlama Kılavuzu ve Dosya işleme Çalıştırma Kitaplığı Başvurusu.

# include lt;afx.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neklerinbsp; mfc örnek DRAWCLI | mfc örnek chkbook

Ayrıca bkz: CStdioFile, CMemFile

Index