CFile::WriteHuge

void WriteHuge ( const void * lpBuf, dword dwCount );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

lpBuf

Dosyaya yazılacak verileri içeren kullanıcı tarafından sağlanan arabellek bir işaretçi.

dwCount

Arabellek aktarılması için bayt sayısı. Metin modu dosyalar için satır başı return–linefeed çiftleri tek karakter olarak sayılır.

Açıklamalar

Veri bir arabellek CFile nesnesi ile ilişkilendirilmiş dosyasına yazar. WriteHuge , disk dolu durumu dahil olmak üzere, çeşitli koşullar karşısında bir istisna atar.

Daha fazla 64K–1 bayt veri WriteHugetarafından yazılmış olabilir bu fonksiyon yazmak farklıdır. Bu işlev, CFile türetilmiş herhangi bir nesne tarafından kullanılabilir.

&Notnbsp;WriteHuge yalnızca geriye dönük uyumluluk için sağlanır. WriteHuge ve yazma Win32 altında aynı mantığı var.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::Read, CFile::ReadHuge, CFile::Write, CStdioFile::WriteString

Index