CFile::Write

sanal void Yazmak ( const void * lpBuf, UINT nSayı );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

lpBuf

Dosyaya yazılacak verileri içeren kullanıcı tarafından sağlanan arabellek bir işaretçi.

nSayı

Arabellek aktarılması için bayt sayısı. Metin modu dosyalar için satır başı return–linefeed çiftleri tek karakter olarak sayılır.

Açıklamalar

CFile nesnesi ile ilişkilendirilmiş dosya bir arabellek veri yazıyor.

Bana yanıt olarak bazı koşulların, disk dolu durumu gibi bir istisna atar.

Örnek

CFile::Write //example
Dış CFile cfile;
char pbuf [100];
cfile.Yazma (pbuf, 100)

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::Read, CStdioFile::WriteString

Index