CFile::UnlockRange

sanal void UnlockRange ( dword dwPos, dword dwCount );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

dwPos

Kilidini açmak için bayt aralığı başlangıç bayt uzaklığı.

dwCount

Bayt aralığı kilidini açmak için.

Açıklamalar

Açık bir dosyayı bayt aralığı kilidini açar. Ayrıntılar için LockRange üye işlevinin açıklamasına bakın.

&Notnbsp;  Bu işlev CMemFileiçin kullanılamaz-türetilmiş sınıf.

Örnek

CFile::UnlockRange //example
extern dword dwPos;
extern dword dwCount;
Dış CFile cfile;
cfile.UnlockRange (dwPos, dwCount)

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::LockRange

Index