CFile::SetLength

sanal void SetLength ( dword dwNewLen );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

dwNewLen

İstenen dosyanın bayt cinsinden uzunluğu. Bu değer, büyük ya da dosyanın geçerli uzunluğundan daha küçük olabilir. Dosyanın genişletilmiş veya uygun şekilde kesilmiş.

Açıklamalar

Dosya uzunluğunu değiştirmek için bu işlev çağrısı.

&Notnbsp;CMemFileile bu fonksiyon bir CMemoryException nesnesi atmak olabilir.

Örnek

CFile::SetLength //example
Dış CFile cfile;
dword dwNewLength = 10000;
cfile.SetLength (dwNewLength)

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index