CFile::SetFilePath

virtual void SetFilePath (lpctstr lpszNewName );

Parametreleri

lpszNewName

Yeni yolunu belirten bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Dosyasının yolunu belirtmek için bu işlev çağrısı; ne zaman bir CFile nesnesi oluşturulur bir dosya yolu mevcut değil, örneğin, bunu sağlamak için SetFilePath arama.

&Notnbsp;SetFilePath dosyayı açmayın veya dosyayı oluşturmak; Bunu sadece sonra kullanılabilecek bir yol adı ile CFile nesne ilişkilendirir.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::GetFilePath, CFile::CFile

Index