CFile::SeekToEnd

dword SeekToEnd ( );
atmak ( CFileException );

Dönüş değeri

Dosyanın bayt cinsinden uzunluğu.

Açıklamalar

Dosya konumlayıcı dosyanın mantıksal sonuna kadar ayarlar. SeekToEnd()eşittirCFile::Seek( 0L, CFile::end ).

Örnek

 CFile::SeekToEnd //example
Dış CFile cfile;
dword dwActual = cfile.SeekToEnd()

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::GetLength, CFile::Seek, CFile::SeekToBegin

Index