CFile::SeekToBegin

void SeekToBegin ( );
atmak ( CFileException );

Açıklamalar

Dosya konumlayıcı dosyanın başlangıcına ayarlar. SeekToBegin()eşittirSeek( 0L, CFile::begin ).

Örnek

 CFile::SeekToBegin //example
Dış CFile cfile;
cfile.SeekToBegin()

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index