CFile::Seek

sanal Uzun Arama ( uzun lOff, UINT nFrom );
atmak ( CFileException );

Dönüş değeri

İstenen konuma yasal değilse, Arama dosyanın başından itibaren yeni bayt uzaklığı döndürür. Aksi takdirde dönüş değeri tanımsız ve bir CFileException nesnesi atılır.

Parametreleri

lOff

İşaretçiyi hareket ettirmek için bayt sayısı.

nFrom

İşaretçiyi hareket mode.  Aşağıdaki değerlerden biri olmalıdır:

Açıklamalar

Daha önce açılmış bir dosya imleci konumlandırır. Seek işlevi kesinlikle ya da nispeten belirli bir miktarda işaretçiyi taşıyarak bir dosyanın içeriğini rasgele erişim verir. Hiçbir veri aslında arama sırasında okunur.

Dosya açıldığında, dosya tanıtıcısı uzaklığını 0, dosyanın başlangıcına yerleştirilir.

Örnek

CFile::Seek //example
Dış CFile cfile;
UZUN publicvarlOffset = 1000, lActual;
lActual = cfile.(PublicvarlOffset, CFile::begin) aramak

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index