CFile::Rename

Statik void pascal Yeniden adlandırma ( lpctstr lpszOldName, lpctstr lpszNewName );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

lpszOldName

Eski yol.

lpszNewName

Yeni yol.

Açıklamalar

Bu statik işlevi belirtilen dosyayı yeniden adlandırır. Dizinler yeniden adlandırılamaz. Bu ren komutuna eşdeğerdir.

Örnek

CFile::Rename //example
extern char * pOldName;
extern char * pNewName;
DENEYİN
{
 nbsp;  CFile::Rename (pOldName, pNewName);
}
catch (CFileException, e)
{
    #ifdef _debug
        afxDump << "Dosya" << pOldName << "değil, neden bulundu ="
            << e-> m_cause << "\n";
    endif
}
END_CATCH

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index