CFile::Remove

Statik void pascal Kaldır ( lpctstr lpszFileName );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

lpszFileName

İstenen dosya yolu olan bir dize. Yolun göreli veya mutlak olabilir, ancak bir ağ adı içeremez.

Açıklamalar

Bu statik işlev yolu belirtilen dosyayı siler. O-ecek değil çıkarmak bir dizin.

Kaldırma üye işlev bağlı dosya Aç veya dosya kaldırılamaz bir istisna atar. Bu del komutu ile eşdeğerdir.

Örnek

 CFile::Remove //example
char * pFileName = "test.dat";
DENEYİN
{
 nbsp;  CFile::Remove (pFileName);
}
catch (CFileException, e)
{
    #ifdef _debug
        afxDump << "Dosya" << pFileName << "olamaz removed\n";
    endif
}
END_CATCH

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index