CFile::ReadHuge

dword ReadHuge (void * lpBuffer, dword dwCount );
atmak ( CFileException );

Dönüş değeri

Bayt tamponuna aktarılan. Eğer dosya sonuna ulaşıldı, tüm CFile nesneler için dönüş değeri dwCount daha az olabilir.

Parametreleri

lpBuf

Dosyadan okunan veri alacak olan kullanıcı tarafından sağlanan arabellek işaretçisine.

dwCount

Dosyayı okumak için bayt sayısı. Metin modu dosyalar için satır başı return–linefeed çiftleri tek karakter olarak sayılır.

Açıklamalar

Verileri içine bir arabellek CFile nesnesiyle ilişkili dosyadan okur.

Bu işlev daha fazla 64K–1 bayt veri ReadHugetarafından okunabilir okuma farklıdır. Bu işlev, CFile türetilmiş herhangi bir nesne tarafından kullanılabilir.

&Notnbsp;ReadHuge yalnızca geriye dönük uyumluluk için sağlanır. ReadHuge ve okuma Win32 altında aynı mantığı var.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::Write, CFile::WriteHuge, CFile::Read

Index