CFile::Read

sanal UINT Okuma ( void * lpBuf, UINT nSayı );
atmak ( CFileException );

Dönüş değeri

Bayt tamponuna aktarılan. Dosya sonuna ulaşıldı, tüm CFile sınıfları için dönüş değeri nSayı daha az olabilir.

Parametreleri

lpBuf

Dosyadan okunan veri alacak olan kullanıcı tarafından sağlanan arabellek işaretçisine.

nSayı

Dosyayı okumak için bayt sayısı. Metin modu dosyalar için satır başı return–linefeed çiftleri tek karakter olarak sayılır.

Açıklamalar

Verileri içine bir arabellek CFile nesnesiyle ilişkili dosyadan okur.

Örnek

CFile::Read //example
Dış CFile cfile;
char pbuf [100];
UINT nBytesRead cfile =.(Pbuf, 100) okuyun

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index