CFile::m_hFile

Açıklamalar

İşletim sistemi dosya tanıtıcısı için açık bir dosya içerir. m_hFile , UINTtüründeki ortak bir değişkendir. CFile::hFileNull (bir işletim sistemi bağımsız boş dosya göstergesi) içeriyorsa kolu atanmamış.

Üyenin anlamı türetilmiş bir sınıf üzerinde bağlıdır m_hFile kullanımı önerilmez. m_hFile sınıfını kullanın ortak üye nonpolymorphic destekleme kolaylık sağlamak için yapılır.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index