CFile::LockRange

sanal void LockRange ( dword dwPos, dword dwCount );
atmak ( CFileException );

Parametreleri

dwPos

Bayt uzaklığı kilitlemek için bayt aralığı başlangıcı.

dwCount

Bayt aralığı kilitleme.

Açıklamalar

Açık bir dosyayı, dosya zaten kilitli ise bir özel durum üretiliyor bayt aralığı kilitler. Bayt cinsinden dosya kilitleme erişim, diğer işlemler tarafından bu bayta engeller. Sen-ebilmek kilit dosyasının birden fazla bölge, ancak hiçbir çakışan bölgelerde izin verilir.

UnlockRange üye işlevini kullanarak bölge kilidini açtığınızda, bayt aralığı önceden kilitlenen bölgeye tam olarak eşleşmelidir. LockRange işlevi, komşu bölgeler birleştirmez; iki kilitli bölgeler komşu olan, her bölge ayrı ayrı kilidini gerekir.

&Notnbsp;  Bu işlev CMemFileiçin kullanılamaz-türetilmiş sınıf.

Örnek

 CFile::LockRange //example
extern dword dwPos;
extern dword dwCount;
Dış CFile cfile;
cfile.LockRange (dwPos, dwCount)

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::UnlockRange

Index