CFile::GetPosition

sanal dword GetPosition ( ) const;
atmak ( CFileException );

Dönüş değeri

Dosya işaretçisi olarak 32-bit doubleword.

Açıklamalar

Sonraki aramalar için Arama kullanılabilir dosya işaretçisi geçerli değerini alır.

Örnek

CFile::GetPosition //example
Dış CFile cfile;
dword dwPosition = cfile.GetPosition()

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index