CFile::GetLength

sanal dword GetLength ( ) const;
atmak ( CFileException );

Dönüş değeri

Dosya uzunluğu.

Açıklamalar

Dosyanın bayt cinsinden tutarı geçerli mantıksal uzunluğu alır.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::SetLength

Index