CFile::GetFileTitle

sanal CString GetFileTitle () const;

Dönüş değeri

Belirtilen dosya adı.

Açıklamalar

Belirtilen dosya dosya başlığını almak için bu üye işlevini çağırın. Örneğin, arama yaptığınızda dosya hakkında kullanıcıya ileti oluşturmak için GetFileTitle c:\windows\write\myfile.wri , dosya başlığı ( myfile ) döner.

&Notnbsp;  Windows 95'te dosya başlığı genellikle uzantı dahil değildir. Bu bir açıklama için bkz: GetFileTitle Win32 belgelerinde.

Dosya adı dahil tüm yolu geri dönmek için GetFilePatharayın. Sadece dosyanın adını döndürmek için ( myfile.wri ), GetFileName çağrı.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFile::GetFile&Name, CFile::GetFilePath, GetFileTitle

Index