CFile::GetFilePath

sanal CString GetFilePath () const;

Dönüş değeri

Belirtilen dosyanın tam yolu.

Açıklamalar

Belirtilen dosyanın tam yolunu almak için bu üye işlevini çağırın. Örneğin, aradığınızda dosya hakkında kullanıcıya bir ileti oluşturmak için GetFilePath c:\windows\write\myfile.wri , dosya yolu, c:\windows\write\myfile.wri , döner.

Sadece dosyanın adını döndürmek için ( myfile.wri ), GetFileNamearayın. Dosya başlığı dönmek için ( myfile ), GetFileTitle çağrı.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CFile::SetFilePath, CFile::GetFileTitle, CFile::GetFile&Name

Index