CFile::GetFileName

sanal CString GetFileName () const;

Dönüş değeri

Dosya adı.

Açıklamalar

Belirtilen dosya adını almak için bu üye işlevini çağırın. Örneğin, arama yaptığınızda dosya hakkında kullanıcıya ileti oluşturmak için GetFileName c:\windows\write\myfile.wri , filename, myfile.wri , döner.

Dosya adı dahil tüm yolu geri dönmek için GetFilePatharayın. Dosya başlığı dönmek için ( myfile ), GetFileTitle çağrı.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::GetFilePath, CFile::GetFileTitle

Index