CFile::Flush

sanal void Flush( );
atmak ( CFileException );

Açıklamalar

Herhangi bir veri dosyasına yazılacak dosya arabelleği kalan zorlar.

Flush kullanımını CArchive arabellekleri reçeteye garanti etmez. Bir arşiv kullanıyorsanız, CArchive::Flush çağırın.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index