CFile::Duplicate

sanal CFile * Çoğalt ( ) const;
atmak ( CFileException );

Dönüş değeri

Çoğaltılmış CFile nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Belirli bir dosya için yinelenen bir CFile nesnesi oluşturur. Bunun için c çalıştırma işlevi _dup eşdeğerdir.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index