CFile::Close

sanal void Close( );
atmak ( CFileException );

Açıklamalar

Bu nesneyle ilişkili dosyayı kapatır ve dosya okuma veya yazma için kullanılamaz kılar. Eğer dosya nesnesi yok önce kapatmış değil, yıkıcı için kapanmadan.

Yeni CFile nesneyi yığın ayırmak için kullanılan, daha sonra dosyayı kapattıktan sonra silmeniz gerekir. Yakın m_hFile CFile::hFileNull için ayarlar.

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::Open

Index