CFile::Abort

sanal void Abort( );

Açıklamalar

Bu nesneyle ilişkili dosyayı kapatır ve dosya okuma veya yazma için kullanılamaz kılar. Eğer dosya nesnesi yok önce kapatmış değil, yıkıcı için kapanmadan.

Ne zaman özel durumları, CFile::Abort CFile::Close iki önemli şekilde farklıdır. Hataları durdurmaktarafından göz ardı edilir çünkü ilk İptal işlevi bir başarısızlıkları üzerinde istisna değil. İkinci olarak, İptal olacak değil assert dosya değil açılmış ya da daha önce kapatıldı.

Yeni CFile nesneyi yığın ayırmak için kullanılan, daha sonra dosyayı kapattıktan sonra silmeniz gerekir. İptal m_hFile CFile::hFileNull için ayarlar.

Örnek

CFile::Abort //example
CStdioFile fileTest;
char * pFileName = "test.dat";
DENEYİN
{
   / / istisnalar atmak şeyler yapmak
   fileTest.Open (pFileName, CFile::modeWrite);
}
catch_all (e)
{
   fileTest.Abort();   / / dosyayı güvenle ve sessizce kapat
   THROW_LAST();
}
END_CATCH_ALL

CFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::Close, CFile::Open

Index