CFieldExchange sınıf üyeleri

İşlemleri

IsFieldType Döner geçerli işlemi ise sıfır güncelleştirilen alan türü için uygun.
SetFieldType Recordset veri üyesi türünü belirtir — sütun veya parametre — rfx işlevlerine aşağıdaki aramalary SetFieldType sonraki çağrı kadar gösterdiği.

CFieldExchange genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index