CFieldExchange::IsFieldType

bool IsFieldType ( UINT * pnField );

Dönüş değeri

Geçerli işlem geçerli alan veya parametre türü üzerinde gerçekleştirilen sıfır.

Parametreleri

pnField

Bu parametre sıralı alan veya parametre veri üyesi sayısı döner. Bu sayı CRecordset::DoFieldExchange veya CRecordset::DoBulkFieldExchange işlevi veri üyesinin sırada karşılık gelir.

Açıklamalar

Eğer kendi rfx fonksiyon yazmak, geçerli işlemi belirli bir alan veya parametre veri üye türü (bir CFieldExchange::outputColumn, CFieldExchange::inputParam, CFieldExchange::param, CFieldExchange::outputParamveya CFieldExchange::inoutParam) üzerinde gerçekleştirilebilir olup olmadığını belirlemek için işlev başında IsFieldType diyoruz. Varolan rfx işlevleri modelini izleyin.

CFieldExchange genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index