CException sınıf üyeleri

İşlemleri

CException Bir CException nesnesi oluşturur.
Sil CException bir nesneyi siler.
FunctionGetErrorMessage İstisna açıklayan iletiyi alır.
ReportError Kullanıcıya bir hata iletisi bir ileti kutusunda raporlar.

CException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index